Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Ngô Văn Minh
Phân tích nguyên nhân gây ra nứt xiên vách dầm hộp bê tông dự ứng lực căng sau của cầu đúc hẫng cân bằng =Influence of shear stress to the formation of inclined cracks in webs of post - tensioned concrete box girder bridge constructed by the free cantilever method /Ngô Văn Minh. -H.,2019
11 tr. ;30 cm
Bài báo tiến hành phân tích dự đoán nguyên nhân gây ra các vết nứt xiên trên vách dầm hộp kết cấu nhịp cầu đúc hẫng cân bằng ở Việt Nam. Các vết nứt dạng này đã được tìm thấy ở một số các cầu điển hình như cầu Tân Đệ (Thái Bình), cầu Trạm Bạc (Hải Phòng),… Các vết nứt có thể đã xuất hiện trong quá trình thi công và phát triển thêm trong quá trình khai thác. Kết quả phân tích sẽ chỉ ra các nguyên nhân có thể, từ đó có thể tìm ra các giải pháp khắc phục hoặc các khuyến cáo trong thiết kế để không xảy ra các hư hỏng tương tự
1.Nứt xiên dầm hộp2.Hư hỏng cầu đúc hẫng3.Cầu Tân Đệ

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá