Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nhan T. Tran
Nghiên cứu ứng xử ống tròn có gân dọc chịu nén dọc trục =Investigation of aluminum tube with vertical corrugation under compression /Nhan T. Tran, Arameh Eyvazian, DucHieu Le. -H.,2019
11 tr. ;30 cm
Bài báo này nghiên cứu ứng xử và tính năng tin cậy chịu nén của các ống nhôm tròn có và không có gân dọc. Các gân dọc càng nhiều thì năng lượng riêng hấp thụ càng lớn. Lực nén lớn nhất (peak load) của ống có các gân lớn hơn so với ống không có gân dọc. Phương pháp TOPSIS được áp dụng để chỉ ra cấu trúc thích hợp dành cho thiết bị hấp thụ năng lượng va đập của xe hơi.
1.Năng lượng hấp thụ (EA)2.Ống lượn sóng3.Khả năng hấp thụ va đập4.Năng lượng riêng hấp thụ (SEA)
1.Arameh Eyvazian2.DucHieu Le

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá