Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Trung Hiếu
Nghiên cứu lắp giảm chấn hộp trục cho giá chuyển lò xo không khí không xà nhún =Research on installing axle box dampers for bolsterless air spring bogies /Nguyễn Trung Hiếu, Kiều Công Thành. -H.,2019
10 tr. ;30 cm
Giá chuyển hướng lò xo không khí không xà nhún có giảm chấn thủy lực tích hợp ở giữa lò xo thép đang sử dụng hiện nay trên đường sắt Việt Nam không đảm bảo được tính năng hoạt động của toa xe, từ đó ảnh hướng đến các chỉ tiêu động lực học. Bài báo phân tích đặc điểm kết cấu hộp trục sử dụng lò xo thép của giá chuyển hướng lò xo không khí không xà nhún. Tính toán so sánh chỉ tiêu êm dịu giữa hộp trục có lắp thêm giảm chấn và hộp trục không có giảm chấn và đề ra phương án cải tạo hộp trục lắp thêm giảm chấn thẳng đứng cho giá chuyển lò xo không khí không xà nhún, để tăng tính năng động lực học đáp ứng yêu cầu vận hành với tốc độ thiết kế 120 km/h.
1.Giá chuyển hướng2.Lò xo không khí3.Giảm chấn thủy lực4.Hộp trục.
1.Kiều Công Thành

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá