Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Hoàng Hồng Hải
Nghiên cứu giải pháp tổ chức giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất /Hoàng Hồng Hải, Vũ Văn Giảng, .... -H.,2018
3 tr. ;30 cm
1.Tổ chức giao thông2. Sân bay
1.GVHD: Phạm Huy Khang2. Vũ Văn Giảng3. Nguyễn Thị Duyên

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá