Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Dương Xuân Như
Ứng dụng VBA trong AutoCAD hỗ trợ tạo bản vẽ thiết kế hạ tầng giao thông khu đô thị, khu công nghiệp trong giai đoạn quy hoạch dự án /Dương Xuân Như, Nguyễn Văn Lực. -H.,2018
7 tr. ;30 cm
Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng VBA trong AutoCAD hỗ trợ tạo bản vẽ thiết kế hạ tầng giao thông khu đô thị, khu công nghiệp trong giai đoạn quy hoạch dự án” đã tạo được công cụ hỗ trợ tạo ra bản vẽ thiết kế hạ tầng giao thông khu đô thị, khu công nghiệp trong giai đoạn quy hoạch dự án, giúp nâng cao năng suất lao động và tăng độ chính xác trong thiết kế. Cụ thể trong giai đoạn quy hoạch chung mới chỉ xác định một cách sơ bộ vị trí, hướng tuyến và quan hệ giữa các tuyến với nhau. Ở giai đoạn sau, trên cơ sở quy hoạch của giai đoạn trước, phải xác định một cách chính xác vị trí cụ thể của từng đoạn đường và các yếu tố hình học của chúng như bề rộng đường, bề rộng vỉa hè, cao độ, độ dốc, bán kính cong của vỉa hè ... Đề tài đã ứng dụng ngôn ngữ lập trình VBA trong AutoCAD, xây dựng được các module hỗ trợ cho việc tạo bản vẽ thiết kế với những hạng mục nêu trên.
1.VBA2. Thiết kế3. Quy hoạch4. Dự án
1.GVHD: Nguyễn Thị Thanh Yên2. Nguyễn Văn Lực

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá