Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Đức Bình
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý cầu khu vực Cầu Giấy /Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Nữ Hà Mi, .... -H.,2018
6 tr. ;30 cm
Trước đây, khi công nghệ thông tin chưa phát triển và đủ mạnh để quản lý về mặt giao thông vận tải nói chung, công tác bảo trì cầu nói riêng thì việc quản lý cầu đường bộ bằng giấy tờ mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System – GIS) có thể giải quyết được những điều này: GIS ra đời vượt hẳn một số phương pháp quản lý bằng giấy tờ và đạt được những kết quả cao, với giao diện gần gũi người dùng có thể dễ dàng sử dụng để tra cứu cũng như cập nhật thông tin về tin trạng kỹ thuật của cầu một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí. Việc sử dụng phần mềm GIS góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư cũng như nâng cao trình độ khai thác và xây dựng được hệ thống quản lý cầu chuyên nghiệp tại từng cấp khu vực.
1.Cơ sở dữ liệu2. Quản lý cầu3. Cầu Giấy
1.GVHD: Nguyễn Thị Cẩm Nhung2. Nguyễn Nữ Hà My3. Nguyễn Hoàng Nam

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá