Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lương Văn Tuấn
So sánh đặc điểm cấu trúc và đặc điểm cắt kim loại của đá mài đa lớp và đá mài đơn lớp /Lương Văn Tuấn, Phạm Văn Du, .... -H.,2018
7 tr. ;30 cm
Đề tài tiến hành nghiên cứu đặc điểm cắt khi mài, các phương pháp chế tạo và đặc điểm cấu trúc của đá mài đa lớp và đá mài đơn lớp là loại đá mài còn ít được biết đến trong gia công cơ khí trong nước. Từ đó đưa ra so sánh về đặc điểm cấu trúc và đặc điểm cắt của của hai loại đá mài này và phạm vi ứng dụng của chúng.
1.Đá mài2. Cấu trúc3. Cắt
1.GVHD: Trần Thị Vân Nga2. Phạm Văn Du3. Bùi Sơn Đấu

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá