Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Văn Thành
Nghiên cứu thiết kế mạch điều khiển tốc độ động cơ với giải thuật PID /Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Trọng, .... -H.,2018
8. tr. ;30 cm
Xuất phát từ mục tiêu điều khiển ổn định tốc độ động cơ điện một chiểu, một mô hình hệ thống điều khiển tự động điển hình, đề tài đã thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thiết kế và thi công mạch điều khiển tốc động cơ với giải thuật PID. Nhóm thực hiện đề tài đã cơ bản hoàn thảnh được mục tiêu đề ra khi đã khảo sát mô hình điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều, thực hiện mô phỏng mô hình trên phần mềm Matlab Simulink và thiết kế thử nghiệm mô hình mạch thực tế. Quá trình làm việc nhóm thực hiện để tài đã chủ động tìm hiểu một số kiến thức liên quan đến lập trình vi xử lí và sưr dụng được một số tính năng quan trọng của vi điều khiển để viết chương trình chính cho mạch.
1.Thiết kế2. Mạch điều khiển3. Tốc độ4. PID
1.GVHD: Phạm Hoàng Vương2. Nguyễn Văn Trọng3. Nguyễn Văn Duy

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá