Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Ngọc Sơn
Nghiên cứu công nghệ phun xăng trực tiếp GDI trang bị trên động cơ ô tô hiện đại /Nguyễn Ngọc Sơn. -H.,2018
9 tr. ;30 cm.
Trong báo cáo này tác giả trình bày kết quả nghiên cứu động cơ phun xăng trực tiếp. Phân tích nguyên lý làm việc cũng như kết cấu các chi tiết động cơ GDI. Xây dựng mô hình động cơ phun xăng trực tiếp trên phần mềm mô phỏng GT-POWER. Động cơ được chạy thử nghiệm trên trên mô hình ở chế độ 100% tải và trên toàn dải tốc độ làm việc động cơ. Kết quả chạy mô phỏng cho ta thấy rằng động cơ GDI có nhiều ưu điểm vượt trội so với động cơ PFI như: công suất động cơ tăng, suất tiêu hao nhiên liệu giảm, phát thải độc hại CO, HC, NOx giảm.
1.Phun xăng trực tiếp2. GDI3. Động cơ ô tô hiện đại
1.GVHD: Đỗ Văn Trấn

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá