Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lại Xuân Xuyên
Thiết kế mô hình trồng rau sạch cho hộ gia đình tại các khu đô thị /Lại Xuân Xuyên, Đồng Thị Như,.... -H.,2018
6 tr.
Đưa ra giải pháp thiết kế mô hình có tính ứng dụng cao, cạnh tranh với các hệ thống sẵn có, hướng tới thương mại hóa. Mô hình sử dụng các phương pháp làm vườn treo,tiết kiệm diện tích và sử dụng các không gian trống cho mục đích trồng rau sạch. Hệ thống tưới tiêu tự động giúp chúng ta không phải mất quá nhiều công chăm sóc cây trồng...
1.Rau sạch2. Hộ gia đình3. Đô thị
1.GVHD: Vũ Ngọc Quý2. Đồng Thị Như3. Vũ Tuấn Đạt4. Nguyễn Văn Hiến5. Nguyễn Trọng Kết

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá