Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Chu Văn Tưởng
Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo, tính điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện gia đình /Chu Văn Tưởng; Nguyễn Văn Toàn;.... -H.,2018
8 tr. ;30 cm.
Trong thời đại hiện nay máy móc dùng điện đã phát triển rất mạnh mẽ, cùng với đó các thiết bị đo điện năng tiêu thụ thông minh cũng rất cần thiết, nó giúp người dùng biết được thông số nguồn điện, tổng số kWh, tổng số tiền phải trả, mà các máy móc thiết bị điện tiêu thụ.Chính vì vậy nghiên cứu chế tạo thiết bị đo, tính điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện trong gia đình đã được tác giả nghiên cứu và trình bày trong bài báo này. Thiết bị sử dụng vi điều khiển AVR và cảm biến đo dòng điện ACS 712 để đo dòng điện và tính toán điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện trong gia đình và truyền thông đến máy tính đểlưu trữ, đánh giá được mức tiêu thụ điện điện của mỗi loại thiết bị điện trong gia đình. Các kết quả nghiên cứu của đề tài này là cơ sở để thiết kế chế tạo các thiết bị đo tính điện năng tiêu thụ thông minh trong lĩnh vực công nghiệp.
1.Chế tạo2. Thiết bị đo3. Điện gia đình4. Thiết bị điện
1.GVHD: Trịnh Lương Miên2. Nguyễn Văn Toàn3. Nguyễn Văn Bính4. Nguyễn Văn Luân

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá