Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Xuân Sự
Nghiên cứu điều khiển và giám sát thiết bị điện qua mạng Ethernet /Lê Xuân Sự; Nguyễn Trọng Đông. -H.,2018
5 tr. ;30 cm
Bài báo trình bày một phương pháp điều khiển và giám sát thiết bị điện qua mạng Internet. Đây là xu thế trong thời đại Internet kết nối vạn vật hiện nay, qua đó có thể điều khiển và giám sát mọi thiết bị điện mọi lúc, mọi nơi không giới hạn khoảng cách. Với việc ứng dụng bộ điều khiển logic lập trình PLC S7 1200 nhóm tác giả đã xây dựng thành công một giải pháp điều khiển giám sát thiết bị điện trong dân dụng và công nghiệp từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính nối mạng Internet
1.điều khiển2.giám sát3.thiết bị điện4. internet
1.GVHD: Nguyễn Đức Khương2. Nguyễn Trọng Đông

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá