Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Công Khang
Xây dựng hệ thống giám sát các thông số cảm biến sử dụng dịch vụ điện toán đám mây và công cụ mã nguồn mở Ardunio /Nguyễn Công Khang; Hoàng Giang; Mai Thế Công.. -H.,2019
5 tr. ;30 cm
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, công nghệ điện toán, lưu trữ, xử lý tính toán đám mây ngày càng trở nên phổ biến, cung cấp một nền tảng mở, linh hoạt để tích hợp trong nhiều ứng dụng yêu cầu tính năng giám sát và điều khiển. Đồng thời xuất phát từ yêu cầu cần có một giải pháp quản lý thông tin cảm biến, nhóm đã tiến hành xây dựng một hệ thống giám sát các thông số cảm biến trên nền tảng điện toán đám mây phát triển dựa trên công cụ, môi trường phát triển mã nguồn mở Arduino. Nghiên cứu và kết quả đạt được của đề tài tập trung vào một giải pháp hiệu quả trong việc sử dụng một số máy chủ của IoT (internet kết nối vạn vật), hỗ trợ công nghệ điện toán đám mây, để lưu trữ, hiển thị các thông tin cảm biến, đồng thời cho phép khả năng điều khiển, giám sát từ xa qua mạng Internet
1.giám sát,cảm biến,đám mây, Ardunio
1.GVHD: Lê Minh Tuấn2. Hoàng Giang3. Mai Thế Công4. Nguyễn Thị Hằng5. Phạm Đức Cường

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá