Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Ngọc Can
Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đất yếu cho đường đầu cầu Rạch Dừa, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm /Phạm Ngọc Can. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
99 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Nền đất yếu2.Đường ô tô
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung
CT7766

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.007766;