Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Thiều Quang Phương
Nghiên cứu sử dụng cát nhân tạo để chế tạo bê tông xi măng tại các công trình giao thông tỉnh Bến Tre và các tỉnh lân cận :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Thiều Quang Phương. -Tp. Hồ Chí Minh,2019
64 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Cát nhân tạo2.Bê tông xi măng3.Công trình giao thông
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Bách
CT7761

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.007761;