Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Quốc Hoàn
Nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng cọc đất gia cố xi măng cho khu dân cư An Phú Giang thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Trần Quốc Hoàn. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
83 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Cọc đất2.Gia cố xi măng
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng
CT7758

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.007758;