Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Xuân Trường
Nghiên cứu sử dụng mặt đường bê tông xi măng cho đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Nguyễn Xuân Trường. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
102 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Mặt đường bê tông xi măng2.Giao thông nông thôn
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Du
CT7757

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.007757;