Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Thanh Thiện
Nghiên cứu biện pháp thi công cống thoát nước bằng công nghệ khoan kích ngầm trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (Đoạn từ cầu Lò Gốm đến cầu Nguyễn Tri Phương) :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Trần Thanh Thiện. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
99 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Cống thoát nước2.Công nghệ khoan kích ngầm
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Bách
CT7756

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.007756;