CHÀO MỪNG BẠN ĐỌC TỚI THƯ VIỆN


Để sử dụng tài liệu của thư viện các bạn phải có một tài khoản để đăng nhập.
Nếu các bạn đã có số thẻ thì hãy đăng nhập bằng cách điền "số thẻ" và "mật khẩu" vào ô bên cạnh. Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".
Nếu chưa có thẻ thư viện vui lòng liên hệ với nhân viên thư viện để được cấp. Đăng ký

Tài liệu mới
  1. Thương mại điện tử / Ao Thu Hoài (C.b); Nguyễn Việt Khôi
  2. Công tác bảo dưỡng thường xuyên đường giao thông nông thôn có sự tham gia của cộng đồng địa phương : Tài liệu giảng dạy thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP)
  3. Sổ tay hướng dẫn thực hiện bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, đường xã có sự tham gia của cộng đồng : Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP)
  4. Nghiên cứu thuật toán CNN và ứng dụng xây dựng mô hình phân loại rác thải tự động : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ngành Công nghệ thông tin / Dương Hùng Kiệt, Nguyễn Trung Kiên, Đặng Bình Phước,...
  5. Xây dựng ứng dụng di động quản lý Đoàn viên Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ngành Công nghệ thông tin / Võ Anh Trưởng, Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Quang Huy,...
  6. Ứng dụng công nghệ thực tế ảo mô phỏng 3D khuôn viên Phân hiệu trường Đại học Giao Thông Vận Tải tại thành phố Hồ Chí Minh : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ngành Công nghệ thông tin / Trần Quốc Khánh, Bùi Minh Tuấn, Phan Thành Nên,...
  7. Xây dựng website thi trắc nghiệm trực tuyến tại Phân hiệu trường đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ngành Công nghệ thông tin / Phạm Huỳnh Hải Yến, Phạm Trọng Trường, Hoàng Huy Tuấn,...
  8. Xây dựng phần mềm quản lý đồ án tốt nghiệp Đại học tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. Hồ Chí Minh : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ngành Công nghệ thông tin / Đỗ Quốc Tuấn, Nguyễn Hoàng Vương, Nguyễn Mai Chí Trung,...
  9. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình thùng rác thông minh dùng cho văn phòng : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Cơ khí / Nguyễn Văn Nam, Đặng Long Phi, Nguyễn Ngọc Mẫn,...
  10. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình chiết rót và đóng chai tự động phục vụ đào tạo / Đinh Duy Nhân, Nguyễn Trần Quốc Trạng
Xem thêm các ấn phẩm khác ...