Dữ liệu biên mục
Ao Thu Hoài
Thương mại điện tử / Ao Thu Hoài (C.b); Nguyễn Việt Khôi. - Tái bản có bổ sung, chỉnh sửa. - H., 2016
        409 tr. ; 24 cm.
           Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về Thương mại điện tử dưới góc độ kinh tế: lợi ích, nền tảng, các hình thức ứng dụng cũng như xu hướng phát triển

        I. Nguyễn Việt Khôi.

Dữ liệu xếp giá   
UTC2: UTC2Đ [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
Kinh tế: D.009747-8
  • Tổng số bản: 2
  • Số bản chưa mượn: 2 (Kho UTC2Đ: 2  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Mục lục
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)