Dữ liệu biên mục
Võ Anh Trưởng
Xây dựng ứng dụng di động quản lý Đoàn viên Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ngành Công nghệ thông tin / Võ Anh Trưởng, Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Quang Huy,.... - Tp. Hồ Chí Minh, 2021
        46 tr. ; 27 cm.
           Bản điện tử

           Tóm tắt: Ứng dụng hỗ trợ đoàn viên đăng ký tham gia các chương trình, hoạt động một cách nhanh chóng thay vì phải đăng ký với Bí thư chi đoàn, sau đó Bí thư chi đoàn tổng hợp đăng ký với Đoàn Cơ sở rồi chuyển lên Đoàn Trường như trước. Có thể xem được kết quả tham gia chương trình Rèn luyện đoàn viên hàng năm, dựa vào việc quy đổi điểm khi tham gia chương trình, từ đó đưa ra các hạng mục khen thưởng, danh hiệu trong năm. Ứng dụng hỗ trợ chatbot, giúp giải đáp nhanh các thắc mắc của đoàn về các vấn đề công tác Đoàn, các vấn đề của đoàn viên như sổ đoàn, đăng ký hoạt động, hướng dẫn cấp giấy chứng nhận đoàn viên, minh chứng các hoạt động, …

        I. Nguyễn Thị Thu Hương. II. Phạm Quang Huy. III. Nguyễn Ngọc Vũ Triều. IV. Người hướng dẫn khoa học: ThS. Trần Phong Nhã.

Dữ liệu xếp giá   
UTC2: NCKH [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
CNTT: SV.000484
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (Kho NCKH: 1  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)