Dữ liệu biên mục
Trần Quốc Khánh
Ứng dụng công nghệ thực tế ảo mô phỏng 3D khuôn viên Phân hiệu trường Đại học Giao Thông Vận Tải tại thành phố Hồ Chí Minh : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ngành Công nghệ thông tin / Trần Quốc Khánh, Bùi Minh Tuấn, Phan Thành Nên,.... - Tp. Hồ Chí Minh, 2021
        40 tr. ; 27 cm.
           Bản điện tử

           Tóm tắt: Nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình Dart. Nghiên cứu công nghệ ionic, thực tế ảo VR. Khảo sát và phân tích các chức năng của School Map với trường Đại học Giao Thông Vận Tải phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh. Đo đạt và chụp ảnh 360 khớp với bản đồ 2D trong ứng dụng

        I. Bùi Minh Tuấn. II. Phan Thành Nên. III. Văn Thị Ngân Hà. IV. Nguyễn Thị Thu Trang. V. Người hướng dẫn khoa học: ThS. Phạm Thị Miên.

Dữ liệu xếp giá   
UTC2: NCKH [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
CNTT: SV.000483
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (Kho NCKH: 1  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)