Dữ liệu biên mục
Đỗ Quốc Tuấn
Xây dựng phần mềm quản lý đồ án tốt nghiệp Đại học tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP. Hồ Chí Minh : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ngành Công nghệ thông tin / Đỗ Quốc Tuấn, Nguyễn Hoàng Vương, Nguyễn Mai Chí Trung,.... - Tp. Hồ Chí Minh, 2021
        31 tr. ; 27 cm.
           Bản điện tử

           Tóm tắt: Nghiên cứu công nghệ Resful API. Nghiên cứu ngôn ngữ lập trình C Sharp, Node JS, PHP. Xây dựng phần mềm quản lý đồ án tốt nghiệp dành cho giảng viên và sinh viên phân hiệu trường đại học Giao thông Vận tải tại tp. Hồ Chí Minh

        I. Nguyễn Hoàng Vương. II. Nguyễn Mai Chí Trung. III. Nguyễn Thanh Hoà. IV. Người hướng dẫn khoa học: ThS. Trần Thị Dung.

Dữ liệu xếp giá   
UTC2: NCKH [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
CNTT: SV.000481
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (Kho NCKH: 1  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)