Dữ liệu biên mục
Nguyễn Văn Nam
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình thùng rác thông minh dùng cho văn phòng : Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Cơ khí / Nguyễn Văn Nam, Đặng Long Phi, Nguyễn Ngọc Mẫn,.... - Tp. Hồ Chí Minh, 2021
        67 tr. ; 27 cm.
           Bản điện tử

           Tóm tắt: Nội dung của đề tài được bố cục như sau: Tổng quan về thùng rác thông minh. - Thiết kế sơ đồ truyền động cơ khí. - Tính toán về: Lực ép và động học của hệ thống dẫn động. - Thiết kế mô hình thùng rác thông minh bằng phần mền SolidWord. - Thiết kế về hệ thống điện- điện tử dùng Arduino. - Chế tạo mô hình. - Chạy thử nghiệm hệ thống bên ngoài. - Cân chỉnh lại hệ thống

        I. Đặng Long Phi. II. Nguyễn Ngọc Mẫn. III. Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hữu Chí.

Dữ liệu xếp giá   
UTC2: NCKH [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
Cơ khí: SV.000480
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (Kho NCKH: 1  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)