Dữ liệu biên mục
Đinh Duy Nhân
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình chiết rót và đóng chai tự động phục vụ đào tạo / Đinh Duy Nhân, Nguyễn Trần Quốc Trạng. - Tp. Hồ Chí Minh, 2021
        65 tr. ; 27 cm.
           Bản điện tử

           Tóm tắt: Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo hệ thống chiết rót chai tự động. Hệ thống bao gồm những phần chính như: băng tải, cơ cấu bơm nước, mâm xoay, cơ cấu cấp nắp tự động, cơ cấu vặn nắp, cơ cấu đóng thùng

        I. Nguyễn Trần Quốc Trạng. II. Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hữu Chí.

Dữ liệu xếp giá   
UTC2: NCKH [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
Cơ khí: SV.000479
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (Kho NCKH: 1  )
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)