TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

PHÂN HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

NỘI QUY THƯ VIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1929/QĐ-ĐHGTVT-PH.HCM ngày 13  tháng 11  năm 2017)

 

I.        NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Thời gian hoạt động:

- Thứ Hai đến thứ Năm: từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút

- Thứ Sáu: từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 00 (làm vệ sinh từ 16g00 đến 17g00)

Điều 2:  Toàn thể người học (học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh) và cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Giao thông Vận tải đều được sử dụng Thẻ chức danh do các đơn vị trong Trường cấp hoặc dùng Thẻ Thư viện do Trung tâm cấp để sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại Trung tâm Thông tin - Thư viện (Thư viện).

Điều 3. Không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác; Khi bị mất thẻ phải báo ngay cho đơn vị cấp thẻ để thực hiện khóa tài khoản. Chủ thẻ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để người khác sử dụng thẻ của ḿnh mượn tài liệu.

Điều 4. Xuất tŕnh thẻ tại Quầy thủ thư; bạn đọc văng lai, khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Thư viện phải có giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản kèm theo CMND hoặc Hộ chiếu và chỉ được đọc tài liệu tại chỗ; có nhu cầu sao chụp tài liệu phải liên hệ với cán bộ thư viện để được hướng dẫn thêm.

Điều 5. Trang phục nghiêm túc; giữ ǵn vệ sinh, không mang theo đồ ăn, uống vào Thư viện; giữ trật tự và tuyệt đối không hút thuốc, không sử dụng các vật dễ cháy nổ trong khu vực thư viện.

II.      NHỮNG QUY ĐỊNH TẠI PH̉NG ĐỌC

Điều 6. Bạn đọc để túi sách cá nhân, tại tài liệu cá nhân tại tủ gửi đồ, tự bảo quản tiền và tài sản. Dùng xong tủ phải khóa tủ trước khi trả ch́a khóa.

Điều 7. Bạn đọc cần tự t́m hiểu các nội dung hướng dẫn sử dụng thư viện tại website http://thuvien.utc2.edu.vn hoặc nhờ cán bộ thư viện trợ giúp để tra cứu và t́m tài liệu trên giá theo bảng chỉ dẫn.

Điều 8. Không tự ư tráo đổi vị trí tài liệu trên giá trưng bày; không được lấy không quá 02 cuốn sách hoặc 01 loại báo/tạp chí cho 1 lần sử dụng. Sau khi đọc xong, để sách vào nơi quy định, để báo/tạp chí lên giá trưng bày.

Điều 9: Tuyệt đối không mang tài liệu ra khỏi pḥng đọc khi chưa được phép của cán bộ thư viện. Nếu có nhu cầu mượn tài liệu về nhà, bạn đọc làm thủ tục mượn tại quầy thủ thư.

Điều 10: Chỉ sử dụng máy tính tại Thư viện để khai thác thông tin phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu khoa học. Không được sử dụng máy tính vào các mục đích giải trí như chat, chơi game, mạng xă hội hoặc truy cập các trang web có nội dung không lành mạnh. Khi có nhu cầu sử dụng máy tính cá nhân bạn đọc phải được sự đồng ư của cán bộ thư viện.

Điều 11: Thực hiện nếp sống văn minh: Không gây tiếng ồn, không ngồi gác chân lên ghế, xếp lại ghế trước khi rời chỗ ngồi, không viết, vẽ, gạch, xóa lên bàn ghế.

III.    NHỮNG QUY ĐỊNH TẠI PH̉NG MƯỢN

Điều 12: Bạn đọc được mượn về nhà các tài liệu ở “Kho đọc” tối đa 02 cuốn/lần. Thời gian mỗi lần Mỗi lần mượn không quá 02 tuần.

Điều 13:  Bạn đọc là sinh viên hệ chính quy từ Khóa 55 trở đi được mượn giáo tŕnh/bài giảng chính thức từ “Kho mượn” theo thông báo phục vụ ở đầu mỗi học kỳ chính. Khi kết thúc học kỳ, bạn đọc có trách nhiệm hoàn trả cho Thư viện theo thời hạn cụ thể ghi trong thông báo thu hồi sách. Số loại sách/giáo tŕnh sinh viên được mượn để học tập trong mỗi học kỳ không quá 05 loại.

Điều 14: Chính sách phạt bằng tiền đối với bạn đọc vi phạm quy định mượn tài liệu:

- Phạt 50% giá trị tài liệu khi viết, vẽ từ 1đến 2 trang tài liệu; làm rách từ 1 đến 3 trang tài liệu.

- Phạt 100% giá trị tài liệu khi viết, vẽ  từ 3 trang tài liệu trở lên; làm rách từ 4 trang tài liệu trở lên,

- Phạt 200% giá trị tài liệu khi làm mất tài liệu nếu tài liệu đó có nhiều bản

- Phạt 500% giá trị tài liệu khi làm mất tài liệu mà thư viện chỉ có một bản; hoặc tài liệu hiện không có trên thị trường;

- Phạt 1.000 đồng/ngày/01 cuốn tài liệu khi trả quá hạn.

IV.    QUY ĐỊNH VỀ XỬ LƯ KỶ LUẬT

   Điều 15:  Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong Nội quy này, tùy theo tính chất, mức độ sẽ phải chịu xử lư theo các h́nh thức sau:

- H́nh thức “Nhắc nhở” đối với các hành vi: không xuất tŕnh thẻ khi vào thư viện, gây mất trật tự, vệ sinh trong pḥng đọc, không tuân theo hướng dẫn của cán bộ thư viện, làm xáo trộn tài liệu trên giá, không đánh dấu tài liệu hoặc đặt tài liệu sai vị trí đă đánh dấu, … có thái độ, hành vi thiếu văn minh, thiếu tinh thần xây dựng đối với thư viện.

- H́nh thức “Khóa thẻ bạn đọc” - từ chối quyền sử dụng các dịch vụ của Thư viện:

+      Khoá thẻ bạn đọc 30 ngày đối với các hành vi tái vi phạm khi đă bị nhắc nhở đến lần thứ 3;

+      Khoá thẻ bạn đọc 60 ngày đối với các hành vi sử dụng thẻ người khác hoặc cho người khác mượn thẻ để sử dụng tài liệu;

Khoá thẻ bạn đọc 01 năm và báo cáo Hội đồng kỷ luật Trường để xét xử lư kỷ luật đối với một trong các trường hợp sau: đă bị cảnh cáo khoá thẻ nhưng vẫn cố t́nh tái phạm; lấy cắp tài liệu; tráo đổi tài liệu; giả mạo hoặc cố t́nh sử dụng thẻ của người khác với mục đích xấu và các hành vi phá hoại tài sản của Thư viện.

-- HẾT --