Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trung Vĩnh Trí
Nghiên cứu giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho đoạn tuyến KM212+0.00-KM238+0.00 quốc lộ 37 tỉnh Tuyên Quang :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Trung Vĩnh Trí. -H.,2020
80 tr. ;30 cm
Nội dung tài liệu gồm 3 chương: Nghiên cứu tổng quan các vấn đề về tai nạn giao thông trên thế giới và ở Việt Nam; Hiện trạng của đoạn tuyến và các nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến; Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kiểm soát và hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn tuyến
1.KM212+0.00-KM238+0.002.Tuyên Quang3.An toàn giao thông4.Quốc lộ 37
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Đặng Minh Tân
CT9112

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.009112;