Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Tuấn Sơn
Tổng hợp, khảo sát cấu trúc của vật liệu lai hóa Nano graphene /Wo3 /Nguyễn Tuấn Sơn, Nguyễn Văn Thái, Lưu Thị Lan Anh,.... -H.,2020
11 tr. ;27 cm
Các ô-xít kim loại đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như linh kiện điện sắc, cảm biến khí, làm vật liệu quang xúc tác. Trong đó, Vôn-fram ôxít (WO3) với các tính chất ưu việt đã được nghiên cứu sâu để phát triển các ứng dụng về tính chất điện sắc, quang xúc tác, nhạy khí, … ở kích thước nano mét. Đặc biệt, dưới hình thái là các cấu trúc nano, WO3 không chỉ gia tăng các tính chất nổi trội mà còn thể hiện những tính chất đặc biệt mà không thể có ở dạng khối. Bằng cách kết hợp với vật liệu Graphene, là một vật liệu có các đặc tính đặc biệt như: dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, độ bền cao, tỉ trọng nhẹ, mềm dẻo,..dựa trên phương pháp nhiệt thủy phân trong môi trường axit đậm đặc (pH âm), vật liệu lai hóa Graphene/WO3 đã được tổng hợp thành công, hứa hẹn nâng cao các tính chất quang, tính chất điện, đặc trựng nhạy khí của các ứng dụng mà còn có độ ổn định cao
1.Vật liệu nano WO32.Graphene3.Vật liệu lai hóa4.Phương pháp nhiệt thủy phân
1.Nguyễn Văn Thái2.Lưu Thị Lan Anh3.Nguyễn Phi Hùng4.Nguyễn Xuân Tuyên5.Nguyễn Công Tú

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá