Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Chu Tiến Dũng
Tổng hợp Nano bạc bằng phương pháp tổng hợp xanh /Chu Tiến Dũng. -H.,2020
8 tr. ;27 cm
Phương pháp tổng hợp xanh đã và đang được quan tâm đặc biệt nhằm tạo ra các sản phẩm nano thân thiện môi trường, không tác động có hại tới môi trường sống. Sử dụng dịch chiết quả chanh làm chất khử nhằm hoá khử dung dịch AgNO3 thành các hạt nano bạc (Ag) với sự hỗ trợ của sóng siêu âm là một nghiên cứu nhằm tạo ra các hạt nano bạc có kích thước từ 10 nm đến 30 nm. Các hạt nano Ag có tính chất hấp thụ cộng hưởng plasmon bề mặt đặc trưng tại vị trí 407 nm hứa hẹn sẽ trở thành vật liệu có khả năng quang xúc tác mạnh, kháng khuẩn tốt
1.Phương pháp tổng hợp xanh2.Dịch chiết quả chanh3.Nano Ag4.Quang xúc tác

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá