Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Văn Lương
Nước Pháp – dấu ấn đặc biệt trong hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh /Phạm Văn Lương. -H.,2020
7 tr
Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong thời kỳ lịch sử dân tộc bị ngoại bang đô hộ, các phong trào yêu nước Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX liên tục thất bại và bị kẻ thù dìm trong biển máu. Bằng trí tuệ sáng suốt của mình, Người đã vượt qua tầm nhìn hạn chế của các các bậc tiền bối để ra đi tìm một con đường cứu nước mới cho dân tộc. Nước Pháp lúc bấy giờ là kẻ thù của dân tộc ta, nhưng đây cũng là trung tâm chính trị sôi động nhất của thế giới bấy giờ, ở đây có rất nhiều điều mới mẻ. Chính những điều đó đã thôi thúc Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến nước Pháp để tìm hiểu, tìm một hướng đi mới cho lịch sử dân tộc, khác biệt hoàn toàn so với những bậc tiền bối đi trước
1.Nguyễn Ái Quốc2.Hành trình tìm đường cứu nước3.Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá