Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thị Bích Hằng
Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu quyền vận hành cung ứng dịch vụ vận tải xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh /Nguyễn Thị Bích Hằng. -H.,2020
9 tr. ;27 cm
Trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, hình thức đấu thầu, phương pháp và tiêu chí đấu thầu quyền vận hành phụ thuộc rất nhiều vào mô hình vận hành của hệ thống xe buýt. Với mô hình vận hành kết hợp giữa Nhà nước và tư nhân như tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (doanh nghiệp vận tải vận hành bằng phương tiện vận tải của họ và tự quản lý doanh thu theo kế hoạch vận hành được lập bởi cơ quan quản lý Nhà nước) thì hình thức trợ giá bù doanh thu, tiêu chí đấu thầu theo mức trợ giá thấp nhất là chưa thật sự phù hợp. Lý do là việc quản lý và dự tính doanh thu bán vé rất khó khăn, tính minh bạch các khoản thu không rõ ràng, cho nên một hệ thống đấu thầu thích hợp hơn cho thành phố Hồ Chí Minh cần được nghiên cứu và đề xuất áp dụng
1.Đấu thầu quyền vận hành2.Vận tải hành khách bằng xe buýt3.Phương thức đấu thầu4.Tiêu chí lựa chọn nhà thầu5.Mô hình quản lý vận hành

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá