Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Tuấn Cường
Ứng dụng vật liệu Composite kỹ thuật gốc xi măng (ECC) trong sản xuất cấu kiện bê tông trang trí cho công trình dân dụng /Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hữu Duy, Vũ Việt Hưng. -H.,2020
11 tr. ;27 cm
Vật liệu composite kỹ thuật gốc xi măng được biết với tên gọi là ECC (Engineered Cementitious Composite) với các tính năng như: độ chảy xòe cao, cấu trúc hạt mịn nên dễ tạo hình, cường độ chịu kéo cao nên có thể không cần bố trí cốt thép cho các cấu trúc thanh mảnh trong các kết cấu kiến trúc dân dụng. Với vật liệu ECC, có thể triển khai các kiến trúc trang trí trong công trình dân dụng một cách hiệu quả cao mà bê tông thường không thể tạo được và tạo ra tính độc đáo cho điểm nhấn kiến trúc của một công trình. Trong khuôn khổ bài báo, nhóm tác giả trình bày các kết quả nghiên cứu thành phần, tính năng của ECC và các công trình kiến trúc thực tế đã được công ty Z-Beton thực hiện bằng vật liệu ECC tại Việt Nam trong thời gian gần đây
1.Bê tông cốt sợi2.Composite3.Tro bay4.Cát mịn5.Bê tông trang trí, ECC

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá