Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Thị Yến Liên
Đánh giá hiệu quả giảm phát thải đối với một số giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động của hệ thống xe buýt tại Hà Nội /Nguyễn Thị Yến Liên, Thân Thị Hải Yến, Bùi Lê Hồng Minh. -H.,2020
10 tr. ;27 cm
Trong bài báo này, hiệu quả giảm phát thải được đánh giá dựa trên việc mô phỏng phát thải theo dữ liệu lái ngoài thực tế và các thay đổi trong yếu tố đầu vào liên quan đến các giải pháp hướng đến. Kết quả cho thấy phát triển hệ thông giao thông công cộng bằng xe buýt, hạn chế phương tiện cá nhân như xe máy có thể giảm đáng kể mức phát thải các chất ô nhiễm. Sử dụng xe buýt có thể giảm phát thải CO và VOC tới 102 và 29 lần so với dòng xe máy tương đương về năng lực vận chuyển. Ngoài ra, nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoạt động hiện tại của hệ thống xe buýt nhanh BRT đã mang lại những lợi ích nhất định về mặt môi trường khi có thể giảm phát thải từ 3,0 ÷ 54,6% so với buýt truyền thống. Việc chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch như CNG và LPG hoặc siết chặt tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện cũng mang lại hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm rõ rệt khi mức giảm phát thải có thể đạt tới trên 90%.
1.BRT2.Buýt3.Đặc trưng lái4.Hệ số phát thải
1.hân Thị Hải Yến2.Bùi Lê Hồng Minh

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá