Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Công Thành
Vận tốc lớn nhất của tàu khách qua đường cong =Maximum speed of passengers train in the curve /Lê Công Thành. -H.,2013
5 tr. ;27 cm
Bài báo phân tích ảnh hưởng của việc khai thác tàu hàng đối với vận tốc tối đa của các đoàn tàu khách nhằm đưa ra lựa chọn hợp lý giữa khối lượng tàu hàng và vận tốc tàu khách.
1.Vận tốc2.Tàu khách3.Đường cong

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá