Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Đình Thạo
Công nghệ khảo sát tình trạng mặt đường bằng xe đo chuyên dụng của tập đoàn Pasco Nhật Bản và ứng dụng tại Việt Nam =Pavement condition survey technology using Pasco’s inspection car and application in Vietnam /Nguyễn Đình Thạo, Kazuya Aoki. -H.,2013
6 tr. ;27 cm
Mặt đường là một trong những kết cấu chính và quan trọng của công trình đường bộ và có tác động trực tiếp đến điều kiện chạy xe trên đường, đáp ứng các yêu cầu chạy xe an toàn, êm thuận và kinh tế. Kiểm tra, theo dõi và khảo sát tình trạng kỹ thuật của mặt đường là nhiệm vụ bắt buộc nhằm nắm được hiện trạng của mặt đường để đưa ra các biện pháp xử lý hư hỏng kịp thời, tổ chức điều hành giao thông phù hợp cũng như thu thập số liệu phục vụ công tác lập kế hoạch bảo trì trong đó có việc xác định rõ các kịch bản bảo trì gồm: chiến lược thực hiện - nhu cầu vốn cần thiết - hiệu quả đạt được tương ứng.Bài báo giới thiệu công nghệ khảo sát tình trạng mặt đường tự động bằng xe đo chuyên dụng của Tập đoàn PASCO Nhật Bản thực hiện ở Việt Nam năm 2012 trong khuôn khổ dự án hợp tác kỹ thuật giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Tổng Cục Đường bộ Việt Nam (TCĐBVN)
1.Công nghệ khảo sát2.Mặt đường3.Xe đo chuyên dụng4.Tập đoàn Pasco Nhật Bản

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá