Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Vũ Bá Thành
Hiệu quả của vữa gốc xi măng nano không co ngót sớm hình thành cường độ cao trong sửa chữa cầu =Effectiveness of quick hardening and non- shrinkage nano cement-based mortar a in bridge repair /Vũ Bá Thành, Bùi Tiến Thành, Nguyễn Ngọc Long. -H.,2016
5 tr. ;27 cm
Trong công tác sửa chữa và tăng cường kết cấu cầu hiện nay đặc biệt là sửa chữa và thay thế khe co giãn thường phải dùng vữa gốc xi măng sớm hình thành cường độ, không co ngót tránh nứt trong bản thân khối mới đổ và nứt tách khỏi phần bê tông dầm. Hơn nữa loại vữa đó còn phải có khả năng tự đầm và chống hiện tượng mài mòn. Gần đây trên thế giới đã sử dụng chất kết dính và phụ gia tăng tốc quá trình thủy hóa của xi măng có kích thước nhỏ đến đơn vị nano-mét, thường được gọi là xi măng nano. Bài báo sẽ đề xuất sử dụng vữa xi măng nano có khả năng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên để áp dụng vào công nghệ sửa chữa và tăng cường cầu ở nước ta.
1.Bùi Tiến Thành2.Nguyễn Ngọc Long

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá