Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Minh Phúc
Phân tích dao động tự do của tấm cơ tính biến thiên có vết nứt với chiều dày thay đổi theo lý thuyết Phase-field =Anynasys free vibration of the functionally grade material cracked plates with varying thickness using the phase - field theory /Phạm Minh Phúc. -H.,2019
10 tr. ;27 cm
Bài báo sử dụng lý thuyết phase field, lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất và phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích dao động của tấm chữ nhật có vết nứt ở tâm. Tấm làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên (functionally graded materials – FGM) với quy luật phân bố thể tích theo hàm mũ và chiều dày tấm thay đổi tuyến tính. Để kiểm tra độ tin cậy của thuật toán và chương trình tính, kết quả số được so sánh với bài báo uy tín đã công bố. Bài báo khảo sát ảnh hưởng của vết nứt (chiều dài, góc nghiêng), chỉ số mũ vật liệu và tỉ lệ chiều dày của tấm tới tần số dao động riêng của tấm. Cuối bài báo, trình bày một vài hình ảnh về dạng dao động của tấm khi có vết nứt
1.Tấm FGM2.Chiều dày thay đổi3.Vết nứt4.Dao động tự do5.Phần tử hữu hạn6.Lý thuyết phase field

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá