Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Công Hạnh
Xây dựng phần mềm thiết kế hệ thống treo /Phạm Công Hạnh, Trần Thế Anh,.... -H.,2018
12 tr. ;30 cm
Hệ thống treo là một trong những hệ thống quan trọng trên ô tô, đảm bảo tính êm dịu và an toàn khi ô tô vận hành trên đường. Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết từ đó xây dựng phần mềm tính toán, thiết kế các thông số cơ bản của các loại hệ thống treo sử dụng phổ biến trên ô tô hiện nay như: hệ thống treo có phần tử đàn hồi loại nhíp, phần tử đàn hồi loại lò xo, phần tử đàn hồi loại thanh xoắn.
1.Thiết kế2. Hệ thống treo
1.GVHD: Nguyễn Hồng Quân2. Trần Thế Anh3. Lê Mạnh Tuấn

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá