Hotline +84 3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Như Ý
Nghiên cứu sử dụng cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng làm lớp móng, mặt đường ô tô tại tỉnh Bình Dương :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /Trần Như Ý. -Tp. Hồ Chí Minh,2020
70 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Cấp phối thiên nhiên2.Gia cố xi măng3.Lớp móng4.Mặt đường ô tô
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Văn Du
CT7752

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.007752;